Miażdżyca – problem społeczny

Krystian
ARZERRA wzw typu a

Miażdżyca jest chorobą, która dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W chorobie dochodzi do powstania blaszki miażdżycowej, która składa się przede wszystkim z cholesterolu. Blaszki te osadzają się w średnich i dużych tętnicach, powodując ich zwężenie. Na skutek tego poszczególne narządy są niedotlenione, ponieważ krew ma utrudniony przepływ przez zmienioną tętnice. Niewykryta miażdżyca może spowodować wiele powikłań, takich jak zawał serca bądź udar mózgu.

Na chorobę wpływ mają także różnego rodzaju czynniki, jak wiek, wysokie stężenie cholesterolu, otyłość, palenie tytoniu. Miażdżycę można zdiagnozować poprzez np. badania krwi. Często u osób z miażdżycą stwierdza się wzrost poziomu cholesterolu całkowitego, podwyższone stężenie frakcji LDL, a obniżone frakcji HDL. W niektórych przypadkach diagnostyka miażdżycy opiera się na ultrasonografii dopplerowskiej.

W leczeniu choroby istotny wpływ modyfikacja stylu życia. Chorzy powinni przestrzegać diety, a w szczególności ograniczyć spożywanie tłuszczów zwierzęcych. Zalecana jest również umiarkowana aktywność fizyczna. Jeżeli współistnieją także inne choroby, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie, wskazane jest leczenie także tych dolegliwości.

Next Post

Charakterystyka chorób cywilizacyjnych

Do chorób cywilizacyjnych zaliczane są wszystkie te schorzenia, które na skutek postępu technologicznego, rozprzestrzeniły się po całym świecie. Obecnie choroby cywilizacyjne obejmują kilkanaście różnych dolegliwości. Nie oznacza to jednak, że będą nimi przez cały czas. Wykluczone zostaną te choroby, na które zapadalność ulegnie znacznemu zmniejszeniu.